fbpx

Hitelviszonyon alapuló kötelezettség

Hitelviszony bank

márc 10

2019

Hitelviszonyon alapuló kötelezettség

Mit is kell érteni ez alatt?

Akármilyen célból is veszünk fel valamilyen hitelt, minden esetben hitelviszony alakul ki köztünk, és a pénzt biztosító fél között. Tegyük fel, hogy épp lakásvásárlás előtt állunk, melynek sikerességéhez muszáj hitel felvételéhez folyamodnunk. Ilyen esetekben tehát a pénzösszeget rendelkezésünkre bocsátó intézettel hitelviszonyunk lesz.

„A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény ( Hpt. ) 6. § (1) bekezdése 40. pontjának b) pontja szerint pénzkölcsönnyújtás a hitelező és az adós között létesített hitel- vagy kölcsönszerződés alapján a pénzösszeg rendelkezésre bocsátása, amelyet az adós a szerződésben megállapított időpontban – kamat ellenében vagy anélkül – köteles visszafizetni.”

Minden egyes esetben a hitelviszony bizonyos kitételekkel jár együtt. Természetesen az éremnek mindenkor két oldala van. Tehát mindig, mindegyik oldalról érdemes megközelíteni a hitelviszonnyal együtt járó kötelességeket. Hiszen, amennyiben az adós oldaláról nézzük, úgy a hitelezőnek is természetesen vannak vele szemben vállalt kötelezettségei. Ezeket minden esetben magába foglalja a hitelszerződés. Ilyen például a folyósított pénzkölcsön rendelkezésre bocsátása, melyet aztán az adósnak a szerződés szerinti időpontban vissza kell fizetnie. A szerződésnek további kikötéseket is tartalmaznia kell, ilyen lehet a pénzösszeg folyósításának időpontja is például.

Az adós szempontjából kötelezettséget jelent a pénzösszeg – a számviteli előírások, illetve a hitelszerződés alapján meghatározott módon történő – visszafizetése. Mindaddig, amíg a visszafizetés nem történik meg, az adósnál a pénzösszeget a hitelintézettel szembeni kötelezettségként kell kimutatni. Természetesen ez az összeg mindig csökken a már visszafizetett, törlesztett összeggel. A kötelezettség a pénzkölcsön visszafizetésével megszűnik.

Összefoglalva tehát az így fennálló kötelezettséget tekinthetjük hitelviszonyon alapuló kötelezettségnek. Kiegészítésként meg kell még jegyezni, hogy „a Tao-tv. az alultőkésítés kapcsán a 8. § (5) bekezdésének a) pontjában írja, hogy kötelezettség a kapott kölcsön, valamint minden más, a mérlegben kimutatott kölcsönnek, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak, illetve váltótartozásnak nem minősülő kötelezettség, amelyre az adózó az eredménye terhére kamatot fizet, számol el.”

Önnek is van számviteli kérdése?

Próbálja ki szolgáltatásunkat és legyen az előfizetőnk

További információ

Copyrights © 2022. All rights reserved | Adatkezelési tájékoztató | Ügyféltájékoztató

cards