fbpx

Társadalombiztosítási Levelek 350. számában 5951. kérdésszám alatt

dec 18

2018

Társadalombiztosítási Levelek 350. számában 5951. kérdésszám alatt

Kérdés: Milyen módon és milyen igazolással tudja a munkavállaló igazolni a biztosítási jog-viszonyát külföldi munkavégzést követően, illetve abban az esetben, ha Magyarországon dolgozott ugyan, de a társadalombiztosítási igazolványa elkallódott, és annak beszerzése, pótlása nehézkes?

Amennyiben az illetékes hatóság kiállítja az igazolást, a társadalombiztosítási kifizetőhely figyelembe veheti a biztosítási jogviszonyt keresőképtelenség esetén a táppénz mértéke, illetve az alap és a jogosultsági idő megállapításához?

Válasz: Először is mindenkit szeretnénk emlékeztetni arra, hogy a külföldön munkát vállaló személyeknek bejelentési kötelezettsége van a magyar egészségbiztosítási szerv felé. Az egyezményes országban létrejött biztosítást, és annak megszűnését is 15 napon belül be kell jelenteni az egészségbiztosítás ellátásaira jogosultakról vezetett nyilvántartásba a kormányhivatal megyeszékhelyén működő járási hivatala – Pest megye és a főváros esetén a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala – részére. A külföldi biztosítási jogviszony megszűnésének bejelentésekor a külföldi biztosító által kiadott EU-s formanyomtatványt vagy a biztosítási időszakról szóló egyéb igazolást is csatolni kell.

A bejelentési kötelezettség tehát a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatalnál, illetve Pest megye és a főváros esetén a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. kerületi hivatalánál személyesen vagy postai úton teljesíthető [Eb-tv. 80. § (5)-(6) bekezdései és Eb-tv. R. 49/E. §]. Feltételezzük, hogy az érintett munkavállaló eleget tett ennek a bejelentési kötelezettségének.

A külföldi munkavégzés igazolására a külföldi biztosítótól az E104-es igazolás szükséges. Az E104-es kikéréséhez szükséges dokumentumok: magyar személyi igazolvány másolata, magyar lakcímkártya másolata, külföldi egészségbiztosítási kártya másolata.

A magyar bejelentett biztosítási jogviszonyokról személyesen, írásban vagy meghatalmazott útján lehet tájékoztatást kérni a kérelmező lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal megyeszékhelyén működő járási hivataltól, illetve Pest megye és a főváros esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalától.

A kiadott igazolást a társadalombiztosítási kifizetőhelynek természetesen el kell fogadnia. A biztosítási jogviszonyokat a pénzbeli ellátásokra való jogosultságnál, az ellátások mértékének megállapításánál figyelembe kell venni. A jelenlegi foglalkoztatónak az „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatványt ki kell állítania, s a hivatal által a korábbi biztosítási jogviszonyokról szóló kiadott igazolást az igazolványhoz csatolni kell.

Figyelem! Kérjük a válasz értelmezésénél a válaszadás időpontját (2018. december 18.) vegye figyelembe!

Copyrights © 2022. All rights reserved | Adatkezelési tájékoztató | Ügyféltájékoztató

cards