fbpx

Számviteli Levelek 390. számában 7680. kérdésszám alatt

aug 30

2018

Számviteli Levelek 390. számában 7680. kérdésszám alatt

Kérdés: Mit kell érteni a „Hitelviszonyon alapuló kötelezettség” alatt?

Válasz: Sajnálatos módon a kérdező nem írta meg, mely jogszabályhoz kapcsolódóan tette fel kérdését. Így általános választ tudunk csak adni, illetve feltételezést. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény ( Hpt. ) 6. § (1) bekezdése 40. pontjának b) pontja szerint pénzkölcsönnyújtás a hitelező és az adós között létesített hitel- vagy kölcsönszerződés alapján a pénzösszeg rendelkezésre bocsátása, amelyet az adós a szerződésben megállapított időpontban – kamat ellenében vagy anélkül – köteles visszafizetni.

Ha ezt az előírást az adós oldaláról nézzük, akkor a hitelezővel létesített hitelszerződés alapján folyósított pénzkölcsön (pénzösszeg) rendelkezésre bocsátása, amelyet az adósnak a szerződésben megállapított időpontban vissza kell fizetnie (tehát nem véglegesen kapta). Az adósnál a rendelkezésre bocsátott és visszafizetendő pénzösszeget – a számviteli előírások alapján – a hitelintézettel szembeni kötelezettségként kell kimutatnia, mindaddig, amíg a visszafizetés nem történik meg, a már visszafizetett, törlesztett összeggel csökkentett értéken. Ezt az így fennálló kötelezettséget tekinthetjük hitelviszonyon alapuló kötelezettségnek.

A kérdéshez kapcsolódóan jegyezzük meg, a Tao-tv. az alultőkésítés kapcsán a 8. § (5) bekezdésének a) pontjában írja, hogy kötelezettség a kapott kölcsön, valamint minden más, a mérlegben kimutatott kölcsönnek, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak, illetve váltótartozásnak nem minősülő kötelezettség, amelyre az adózó az eredménye terhére kamatot fizet, számol el. A Ptk. a hitelszerződés, a kölcsönszerződés fogalmát a Hpt. -hez hasonlóan tartalmazza.

Figyelem! Kérjük a válasz értelmezésénél a válaszadás időpontját (2018. augusztus 30.) vegye figyelembe!

Copyrights © 2022. All rights reserved | Adatkezelési tájékoztató | Ügyféltájékoztató

cards