fbpx

Lehetséges-e, és mivel jár egy kft. tevékenységének szüneteltetése?

kft tevékenységének szüneteltetése

máj 06

2019

Lehetséges-e, és mivel jár egy kft. tevékenységének szüneteltetése?

A kérdés egyszerűnek tűnik, de mégsem az!

A társadalombiztosítási jogban egyáltalán nincs arra precedens, hogy egy gazdasági társaság tevékenységét szüneteltetni lehetne. Mégis van némi kibúvó azon esetekre, amikor egy korlátolt felelősségű társaság érdemi tevékenységet nem folytat. Tehát, ha felmerül a kérdés, hogy egy kft. szüneteltetheti-e tevékenységét, akkor a válasz az, hogy nem, de mégis.

Az általános szabályok alkalmazása révén ugyanis kezelhető ez az élethelyzet. Még fontosabb kérdés, hogy vajon milyen közterheket kell megfizetni ilyen esetekben? Ez viszont már egy sokkal bonyolultabb téma, hiszen több oldalról is meg kell vizsgálnunk az adott társaságot. A tevékenység hosszabb távon történő szüneteltetése elsősorban azt feltételezi, hogy (már) nincsenek alkalmazottak.

Ezen felül azonban kicsit közelebbről is meg kell vizsgálni az adott helyzetet. Egyrészt fontos szempont, hogy a társaság tulajdonos tagja vagy tagjai közreműködnek-e ténylegesen a társaság tevékenységében, vagy sem. Amennyiben nem, és a társasági szerződés sem ír elő semminemű személyes közreműködési kötelezettséget számukra, akkor nem minősülnek társas vállalkozónak. Ez azt jelenti, hogy esetükben semmilyen járulékfizetési kötelezettségünk nincs.

Itt meg kell említeni azt is, hogy ha a társas vállalkozói jogviszonyuk alapján eleve nem kötelezettek járulék fizetésére, akkor nem fontos bejelenteni sem a jogviszony, sem a biztosítási jogviszony megszűnését. Ez akkor fordulhat elő például, ha rendelkeznek heti 36 órát elérő munkaviszonnyal.

A következő pont ennél már sokkal összetettebb. Ez nem más, mint az ügyvezető jogállása. Amennyiben az ügyvezető nem tag, akkor díjazás nélkül, vagyis 0 Forintos megbízási díjjal elláthatja feladatkörét. Ilyenkor természetesen nincs sem fizetési, sem bejelentési kötelezettségünk rá vonatkozóan. Viszont, ha tag az ügyvezető, akkor az már teljesen más szituáció. Ebben az esetben a megbízási jogviszony nem jelenthet megoldást. Ugyanis „az ügyvezető tag a Tbj-tv. /Tb-járulék törvény/ 4. §-a d) pontjának 5. alpontja alapján társas vállalkozónak minősül.” Így ennek megfelelően kell a biztosítási és járulékfizetési kötelezettségét elbírálni.

Ez tehát azt jelenti, hogy még abban az esetben is meg kell fizetni a minimumjárulékokat, ha a cég egyáltalán nem végez tevékenységet. Hiszen az ügyvezető ilyenkor főfoglalkozású társas vállalkozónak minősül. Megoldás lehet még ebben az esetben a munkaviszony is, de legyen szó bármilyen rövid részmunkaidőről, a munkabért ilyenkor is el kell számolni, és a járulékokat meg kell fizetni.

Összefoglalva tehát elmondható, hogy egy kft. tevékenységének szüneteltetése effektíve lehetséges, viszont az ügyvezető személyén és jogállásán múlik, hogy ez jár-e bármilyen közteherrel vagy sem. Ez alapján dől el tehát, hogy az érdemi tevékenységet nem folytató vállalkozásnak van-e biztosítottja. Ha van, akkor be kell nyújtani havonta a 08-as bevallást. Amennyiben viszont nincs, úgy kifizetés hiányában elegendő az „NY” jelű bizonylaton megtett nemleges nyilatkozat.

Önnek is van társadalombiztosítási kérdése?

Próbálja ki szolgáltatásunkat és legyen az előfizetőnk

További információ

Copyrights © 2022. All rights reserved | Adatkezelési tájékoztató | Ügyféltájékoztató

cards