fbpx

Társadalombiztosítási Levelek 311. számában, 5279. kérdésszám alatt

jan 10

2017

Társadalombiztosítási Levelek 311. számában, 5279. kérdésszám alatt

Kft. „tevékenységének szüneteltetése”

Milyen közterheket kell megfizetni abban az esetben, ha egy kft. szünetelteti a tevékenységét?

Válasz:
A gazdasági társaság „tevékenységének szüneteltetése” intézményét a társadalombiztosítási jog nem ismeri, ugyanakkor az általános szabályok alkalmazása révén megfelelően kezelhető az az élethelyzet, amikor egy korlátolt felelősségű társaság érdemi tevékenységet nem folytat.

A tevékenység hosszabb távon történő szüneteltetése e tekintetben elsődlegesen azt tételezi fel, hogy a társaságnak nincsenek vagy már nincsenek alkalmazottai.

A társaság tulajdonos tagja vagy tagjai vonatkozásában a helyzet némileg egyszerűbb, hiszen ha ténylegesen nem működnek közre a társaság tevékenységében (és a társasági szerződés sem ír elő a számukra személyes közreműködési kötelezettséget), akkor nem minősülnek társas vállalkozónak, és velük kapcsolatban semmilyen járulékfizetési kötelezettség sincs.

Abban az esetben, ha a társas vállalkozói jogviszonyuk alapján eleve nem kötelezettek járulék fizetésére (mert például rendelkeznek heti 36 órát elérő munkaviszonnyal), a jogviszony megszüntetése, illetve a biztosítási jogviszony megszűnésének a bejelentése sem okvetlenül fontos.

Némi „gondolkodásra” az ügyvezető jogállása ad okot. Amennyiben nem tag ügyvezetőről van szó, akkor díjazás nélkül – 0 forintos megbízási díjjal – elláthatja az üzletvezetést, ami nem keletkeztet semmilyen fizetési és bejelentési kötelezettséget.

Ha tag ügyvezetőről van szó, akkor a megbízási jogviszony nem jelent megoldást, hiszen az ügyvezető tag a Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 5. alpontja alapján társas vállalkozónak minősül, és ennek megfelelően kell a biztosítási és járulékfizetési kötelezettségét elbírálni.

Amennyiben az ügyvezető ez alapján főfoglalkozású társas vállalkozónak minősül, akkor meg kell fizetni a minimumjárulékokat még akkor is, ha a cég egyáltalán nem végez tevékenységet.

A másik lehetőség a munkaviszony, de ebben az esetben – legyen szó bármilyen rövid részmunkaidőről – munkabért kell elszámolni és járulékot kell fizetni.

Összességében tehát az ügyvezető személyén és az ő jogállásán múlik, hogy az érdemi tevékenységet nem folytató vállalkozásnak van-e biztosítottja, illetve havonta be kell-e nyújtania a 08-as bevallást, avagy kifizetés hiányában elegendő az „NY” jelű bizonylaton megtett nemleges nyilatkozat.

Figyelem! Kérjük a válasz értelmezésénél a válaszadás időpontját (2017. január 10.) vegye figyelembe!

Copyrights © 2022. All rights reserved | Adatkezelési tájékoztató | Ügyféltájékoztató

cards