fbpx

Jubileumi jutalom

jubileumi jutalom pedagógus

jún 12

2019

Jár-e jubileumi jutalom?

Egyházi fenntartású lett az intézmény, mi lesz a pedagógussal?

Tételezzük fel, hogy egy pedagógus már 20 éve dolgozott, mint közalkalmazott egy állami intézményben, amikor az egyházi fenntartásúvá vált. Ekkor azonban nem szűnt meg a munkaviszonya, mert tovább foglalkoztatták, és ezzel együtt most már 40 éve dolgozik ugyanott pedagógusként. Milyen változásokkal kell számolni, illetve jár-e számára jubileumi jutalom?

„A szociális törvény alapján a központi költségvetéséről szóló törvényben biztosított támogatásban részesülő, egyházi fenntartású intézmény legalább a Kjt. (Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény) 55-80. §-ában megállapított feltételeket köteles biztosítani a munkavállalók számára az illetményrendszert illetően”. Ezen belül a jubileumi jutalomról a Kjt 78. §-a rendelkezik. Ezért aztán felvetülhet a kérdés, hogy az egyházi fenntartású intézményben dolgozó munkavállalónak is járhat-e a jubileumi jutalom.

Sajnos a válasz nem túl kecsegtető, hiszen az Nkt.-ban (Nemzeti köznevelési törvény) már nincs olyan szabály, mely egyetemesen elrendelné a Kjt. illetményrendszerre vonatkozó rendelkezéseit az egyházi fenntartású, köznevelési intézményekre. De miért is van ez így?

2013. szeptember 1-jétől a pedagógusokra vonatkozó külön életpálya már a nem állami fenntartású intézmények dolgozóira is érvényes. Ehhez azt is hozzá kell fűzni, hogy „az Nkt. 64. §-ának (1)-(2) bekezdése a következőket mondja ki: a köznevelési intézmény munkavállalói, közalkalmazottai tekintetében – a munkáltatótól függően – az Mt.-t és/vagy a Kjt.-t az Nkt. rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni, de a Kjt. gyakornokra és gyakornoki időre, továbbá az előmeneteli és illetményrendszerre, minősítésre vonatkozó rendelkezései – a jubileumi jutalomra vonatkozó szabályok kivételével – nem alkalmazhatók.”

Meg kell említeni még azt is, hogy az Nkt. 65. §-ának (10) bekezdése szerint mind az egyházi köznevelési intézményben, mind a magán-köznevelési intézményben munkaviszony keretein belül foglalkoztatott pedagógusokra a közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések érvényesek a rendkívüli munkavégzés díjazása, illetve pótszabadság kiadása esetén.

Összefoglalva a fenti szabályokat, az egyházi fenntartású köznevelési intézményben dolgozókra az Nkt. mellett az Mt. szabályait kell alkalmazni. A Kjt. szabályai rájuk nem irányadók, így a jubileumi jutalomra vonatkozó rendelkezések sem.

A kérdésünk alapján van még egy apró részlet, mellyel foglalkoznunk kell. Ez pedig nem más, mint a költségvetési intézmény magán- vagy egyházi fenntartásba kerülése, mellyel együtt jár az, hogy az ott foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyát felváltja a munkaviszony. Az ezzel kapcsolatos egyik részletszabályt a Kjt. 25/B. §-ának (4) bekezdése tartalmazza. Eszerint „az átvevő munkáltatóval létesített munkaviszonyra az Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a közalkalmazottnak az átadó munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyként elismert idejét úgy kell tekinteni, mintha azt az átvevő munkáltatónál töltötte volna el.”

Mit is jelent ez pontosan? Azt, hogy hiába kell a korábbi közalkalmazotti jogviszonyt egybeszámolni a mostani munkaviszonnyal, a pedagógust akkor sem fogja megilletni jubileumi jutalom az egyházi fenntartású intézménynél. Mivel nem a Kjt., hanem az Mt. szabályai az irányadók a foglalkoztatottra, ez pedig jubileumi jutalomra vonatkozó jogosultságot nem tartalmaz. Ugyanakkor természetesen annak nincs semmi akadálya, hogy az egyházi fenntartó – amennyiben ennek forrása rendelkezésre áll – olyan juttatást állapítson meg a pedagógusai részére, melyek hasonlóak a jubileumi jutalomhoz.

Munkaügyi kérdések és válaszok

Próbálja ki ingyen szolgáltatásunkat! Küldje el munkaügyi kérdését szakértőinknek

Copyrights © 2022. All rights reserved | Adatkezelési tájékoztató | Ügyféltájékoztató

cards