fbpx

Munkaügyi Levelek 175. számában 3471. kérdésszám alatt

jan 14

2019

Munkaügyi Levelek 175. számában 3471. kérdésszám alatt

Kérdés: Jubileumi jutalom szempontjából beleszámít-e a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időbe a fizetés nélküli szabadság ideje, melyet a közalkalmazott külföldön tanulással vagy a munkáltató általi kiküldetésben töltött? A kiküldetés ideje alatt hasonló tevékenységet folytatott, mint a munkáltató székhelyén.

Válasz:
A Kjt. 78. §-ának (1) bekezdése szerint a huszonöt, harminc-, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár. A figyelembe veendő közalkalmazotti jogviszony idejét a Kjt. 87/A. §-ának (1)-(2) és (5) bekezdései alapján kell számolni. A beszámítandó idők a következők:
– a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatónál (költségvetési intézménynél) 1992. július 1-jétől munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött idők,
– az Áttv., a Kttv., a korábban hatályos Ktjv. és Ktv. hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, kormánytisztviselői jogviszonyban, kormányzati szolgálati, közszolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, illetve ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban töltött idők,
– a katonai, rendvédelmi szervnél eltöltött szolgálati jogviszonyok időtartama,
– a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban töltött idők,
– a hivatásos nevelőszülői jogviszonyban és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban töltött idők, továbbá
– az állami vezetői szolgálati jogviszonyban töltött idők.
A törvény nem tesz említést arról, hogy e jogviszonyok szünetelésének időtartamai – azok, amelyek alatt a munkavégzés, illetve a bérfizetés kötelezettsége valamely okból szünetelt – ne lennének beszámítandók a jogosító időbe. Olyan jogosultság esetén, amikor a szünetelés időtartamát figyelmen kívül kell hagyni (pl. a gyakornoki idő vagy a végkielégítés jogszerző ideje), az adott jogintézmény tekintetében erről a Kjt. külön és kifejezetten rendelkezik. Mindezek alapján a fizetés nélküli szabadság időtartama beszámít a jubileumi jutalomra jogosító időbe.

Ami a munkáltató általi kiküldetés idejét illeti, ezt szintén be kell számítani, hiszen ekkor munkavégzéssel töltött időről van szó, függetlenül attól, hogy a munkavégzés helye a munkáltató székhelyétől eltérő, illetve külföldi hely volt.

Figyelem! Kérjük a válasz értelmezésénél a válaszadás időpontját (2019. január 14.) vegye figyelembe!

Copyrights © 2022. All rights reserved | Adatkezelési tájékoztató | Ügyféltájékoztató

cards