fbpx

Társadalombiztosítási Levelek 350. számában, 5953. kérdésszám alatt

dec 18

2018

Társadalombiztosítási Levelek 350. számában, 5953. kérdésszám alatt

Kérdés: Melyik naptól jogosult táppénzre az órabéres munkavállaló, aki 2018. augusztus 13-tól 2018. szeptember 7-ig keresőképtelen?

Válasz:
A kérdés megválaszolása során abból indulunk ki, hogy a munkavállalónak az idei évben ez az első keresőképtelensége.
Az Mt. szerint a munkáltató a munkavállaló számára a betegség miatti keresőképtelenség tartamára naptári évenként tizenöt munkanap betegszabadságot ad ki. A hangsúly jelen esetben a munkanapon van, hiszen augusztus hónapban van egy munkaszüneti nap is, az augusztus 20-a, amely azonnal felveti azt a kérdést, hogy erre a napra kell-e betegszabadságot adni vagy nem.
Az Mt. indokolása értelmében munkaszüneti napra betegszabadság csak abban az esetben számolható el, ha a munkáltató a munkavállaló számára a munkaszüneti napra munkaidőt osztott be, azaz e napon a munkavállalónak munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége lett volna. Ez teljesen logikus, hiszen ebben az esetben a munkaszüneti nap munkanappá válik, minden egyéb esetben azonban munkaszüneti nap, akár beteg a munkavállaló, akár egészséges.
Az Eb-tv. 46. §-ának (1) bekezdésében foglaltak értelmében táppénz a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt a keresőképtelenség tartamára jár. A?táppénzre való jogosultság időtartamának megállapításánál figyelemmel kell lenni azonban a törvény (2) bekezdésében foglaltakra is. Ugyanis a hivatkozott joghely meghatározza, hogy ha a biztosított részére betegszabadság is jár, táppénzre legkorábban a betegszabadságra való jogosultság lejártát követő naptól jogosult. Ugyancsak az Eb-tv. szabályozza, hogy táppénz minden naptári napra jár, ideértve a heti pihenőnapot és a munkaszüneti napot is. Az Eb-tv. a 47. §-ban meghatározza azt is, hogy nem jár táppénz a betegszabadság lejártát követő szabadnapra és heti pihenőnapra, ha az azt követő munkanapon (munkaszüneti napon) a keresőképtelenség már nem áll fenn.
A leírtak alapján tehát megállapíthatjuk, hogy ha a dolgozó augusztus 20-án nem volt beosztva munkavégzésre, akkor a betegszabadságának utolsó napja 2018. szeptember 3-a lesz, tehát szeptember 4-től szeptember 7-ig jogosult táppénzre. Abban az esetben viszont, ha a dolgozónak augusztus 20-án munkába kellett volna állnia, augusztus 31-én lejár a betegszabadsága, és már szeptember 1-jétől jogosult a táppénzellátásra, hiszen a keresőképtelensége a következő munkanapon, azaz szeptember 3-án még fennáll.

Figyelem! Kérjük a válasz értelmezésénél a válaszadás időpontját (2018. december 18.) vegye figyelembe!

Copyrights © 2022. All rights reserved | Adatkezelési tájékoztató | Ügyféltájékoztató

cards