fbpx

Társadalombiztosítási Levelek 350. számában, 5948. kérdésszám alatt

dec 18

2018

Társadalombiztosítási Levelek 350. számában, 5948. kérdésszám alatt

Kérdés: Dönthet úgy az átalányadózó egyéni vállalkozó, hogy a minimálbérnél magasabb összeg után fizeti meg a járulékokat, tekintettel arra, hogy jogszabályok értelmében a járulék alapja legalább a minimálbér, illetve a garantált bérminimum, amiből szó szerinti értelmezésben az következik, hogy a járulékalapja ennél magasabb is lehet?

Válasz:
Az átalányadózó egyéni vállalkozó (hasonlóan a személyi jövedelemadó szerinti adózást alkalmazó vállalkozóhoz) nem vállalhatja, hogy a nyugdíjjárulékot a minimálbérnél (garantált bérminimumnál), egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékát pedig a minimálbér (garantált bérminimum) 150 százalékánál magasabb összeg után fizeti meg. Az átalányadózó egyéni vállalkozó havi járulékalapja főszabály szerint [Tbj-tv. 29. § (3) bekezdése] az átalányadó alapja azzal, hogy a járulékokat legalább az előzőekben említett minimumalapok után meg kell fizetni. A minimumalapoknál magasabb járulékfizetés tehát csak arra a hónapra lehetséges (egyben kötelező), amelyik hónapban az átalányadó-alap a megadott minimumot meghaladja.

Figyelem! Kérjük a válasz értelmezésénél a válaszadás időpontját (2018. december 18.) vegye figyelembe!

Copyrights © 2022. All rights reserved | Adatkezelési tájékoztató | Ügyféltájékoztató

cards