Jognyilatkozat

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás

Ez a cegnet.hu gyűjtősite adatvédelmi, jogi közleménye.

A tulajdonos a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért, valamint a weboldalon elhelyezett hirdetésekért felelősséget nem vállal. A honlap(ok) tartalma és annak formai megjelenési elemei a szerző jogi törvény védelme alatt áll. A tartalom felhasználása a forrás megjelölésével, továbbközlése az üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével történhet.

A cegnet.hu tulajdonosa és üzemeltetője, a Hírtőzsde Holding Zrt. védi a látogatók személyes adatait, tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát. Az üzemeltető bizalmasan kezeli a látogatók személyes adatait és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely garantálja az adatok biztonságát.

A honlap működtetése során rögzítjük a felhasználók IP-címét, amelyből bizonyos esetben következtetni lehet a felhasználó személyére. Az adatmentésnek technikai célja van, elengedhetetlen a rendszer folyamatos működéséhez, ám a naplóállományok elemzése során ezeket az adatokat más információval nem kapcsoljuk össze.

A honlap látogatói és előfizetői a honlapon minden esetben munkahelyi e-mail címüket kötelesek megadni. A honlap használói az e-mail címük és telefonszámuk megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy technikai, számlázással kapcsolatos vagy kereskedelmi üzeneteket küldhessen nekik a cegnet.hu-t tulajdonló Hírtőzsde Holding Zrt. és tulajdonosi-kiadói érdekköre, úgymint az OVI Országos Vezetőképző Intézet Kft., az Értesítő és Közlönykiadó Kft., a Feketelista Adatbank Kft., a Cégvezetők Klubja és a Magyar Közbeszerzési Társaság.

A cegnet.hu szolgáltatás látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják, a regisztráció nyújtotta plusz szolgáltatásokat önként veszik igénybe.
Létezik olyan része a cegnet.hu-nak, amely személyes adatok megadásával egybekötött regisztráció nélkül nem használható. Ezen esetekben a felhasználó önként dönt a szolgáltatás igénybevételével az adatainak szolgáltatásáról is.

Az adatkezelési elvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,

1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről,

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól,

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról,

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

Fenti adatvédelmi szabályoktól a cegnet.hu felhasználóival kötött egyedi előfizetői megállapodásban Szerződő Felek eltérhetnek.
 

Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére